[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefon: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Príhovor riaditeľky

Viete viac, než si myslíte. Jazyk je fascinujúci element, o ktorom sa dá hovoriť donekonečna. Nás zaujíma otázka, ktorú si kladú naši klienti: ako sa môžem naučiť jazyk rýchlo, bez problémov, dlhodobo..., aby som bol/a schopný /á využiť ho v praxi.

Podľa didaktiky si má učiťeľ klásť tri otázky: koho učiť, čo učiť a kedy učiť.

My si kladieme ďalšie otázky:
Kto je to, koho učíme a aký je? Akú prácu robí, koľko voľného času má, čo ho zaujíma, či je vizuálny, technický, konzervatívny typ ...atď. Aký je cieľ toho, koho učíme, čo tým jazykom chce dosiahnuť? Či chce jazyk pre domácu potrebu, komunikovať s rodinou, s priateľmi, cestuje do zahraničia na dovolenku, alebo potrebuje jazyk v práci pri komunikácii so šéfom, s klientom ...atď. Koľko času máme? Má klient čas, alebo sa musí jazyk naučiť rýchlo?

Keď zodpovedáme tieto otázky, ešte stále nám to nestačí. Každý človek je iný a má iné schopnosti a znalosti. Učiteľ by mal byť viac partnerom a trénerom ako učiteľom. Spozná klienta a naozaj ušije hodinu „na mieru". Komunikácia a otvorenosť je klúčovým elementom na kurzoch. Klient by mal dôverovať a rešpektovať svojho učiteľa, ale je to ešte dôležitejšie naopak. Keď už sme ako učitelia prišli na to, čo "funguje" na našich konkrétnych klientoch, nesmieme časom zabudnúť na zmenu. Zmenou sa vyhneme stereotypu. Podporujeme na hodinách hry, reality role-plays, konverzačné posedenie v kaviarňach a iné atypické metódy výučby. Vyučovanie musí byť zaujímavé a zábavné, aby motivovalo nielen klienta, ale aj učiteľa. To všetko sa Vám môže zdať veľmi idealistické, ale je to pravda. Na škole sme si vždy priali chápajúceho učiteľa, ktorý by nám to všetko dokázal "natlačiť" do hlavy. My tvrdíme,že je to možné a je to také jednoduché, stačí porozumieť potrebám a byť empatický voči klientom.

Darina Saleh-Szabo
Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com