[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Všeobecný intenzívny jazykový kurz

Obsah kurzu:

  • prax
  • brainstorming
  • role-plays
  • rozšírenie slovnej zásoby
  • riešenie rôznych situácií v cudzom jazyku
  • jazykové hry
  • iné doplnkové cvičenia
  • čítajte daľší kurz

    Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com