[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Intenzívny odborný jazykový kurz

Čím ďalej, tým viac sa na Slovensku etablujú zahraničné spoločnosti. Stávajú sa našimi obchodnými partnermi, klientmi alebo fúzujú so slovenskými spoločnostami, a tým sa stávajú našimi zamestnávateľmi. Tým pádom sme nútení sa prezentovať v cudzom jazyku. Zaujímavosťou je však skutocnosť, že v cudzom jazyku klesá IQ človeka min o 20%, podľa jeho jazykových znalostí. Tým, že sa človek sústredí na vyjadrovanie sa v cudzom jazyku, jeho znalosti a zručnosti nie sú až tak v popredí, ako keď sa prezentuje vo svojom vlastnom jazyku. Jeho komunikačné schopnosti klesajú.Hlavné ciele kurzov:

 • intenzívna konverzácia na odborné témy, ktorá umožní tréning cudzieho jazyka v praxi a odbúranie strachu z komunikácie v angličtine pri rokovaní s klientom alebo zahranicným partnerom.
 • možnosť overiť si svoje schopnosti na tréningu a vyskúšat svoje zručnosti pred inými úcastníkmi, súcasne sa naucit odbúravat stres pred zaciatkom obchodného rokovania vedeného v cudzom jazyku.


 • Ďlšie ciele kurzu

 • vystupovať prirodzene a uvolnene
 • vyjadrovat sa profesionálne
 • urobit pozitívny prvý dojem
 • zvýšiť si sebavedomie
 • rozvoj schopností čelit nepredvídaným situáciám v cudzom jazyku
 • naučiť sa argumentovať a riešiť konflikty v cudzom jazyku
 • sústrediť sa na rokovanie a nie na jazyk

 • Čítajte další kurz
  Čítajte predchádzajúci kurz

  Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com