[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Prezentačné zručnosti v cudzom jazyku

Jedným z cieľov je tréning odborného jazyka ako v "Intenzívnom jazykovom odbornom kurze". Hlavným cieľom tréningu je prezentácia v cudzom jazyku. Na to, aby sme úspešne zvládli prezentáciu v cudzom jazyku, potrebujeme prax. Účastník sa na tomto tréningu naučí používať jazyk v praxi. Získa sebavedomie k dosiahnutiu profesionálnych prezentácií a k úspešnosti pri rokovaniach.Ciele kurzu Obsah kurzu:

čítajte ďalší kurz
čítajte predchádzajúci kurz

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com