[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Intenzívny slovenský jazykový kurz pre zahranicných klientov

Na Slovensku sa etablovalo množstvo zahraničných spoločností, pre ktoré pracujú nielen zamestnanci zo Slovenska, ale samozrejme aj zo zahranicia. V spolupráci s nimi prebieha komunikácia väčšinou v ich materinskom jazyku; či už v angličtine, nemčine alebo v iných jazykoch. Mnohí z nich pôsobia na Slovensku dlhšie obdobie, a preto sú v neustálom kontakte so slovenským jazykom. V týchto prípadoch sú aj nútení používať slovenský jazyk, aj keď nemajú veľa príležitostí na to, aby si ho niekde systematicky osvojovali. Ich znalosti sú len čiastocné a pri každodennej komunikácii so Slovákmi im chýba potrebná slovná zásoba a základné jazykové zručnosti.

Štúdium cudzieho jazyka a slovenského jazyka na Slovensku sa zásadne líši. Slovenský jazyk sa učí v každodennom styku so slovenskou kultúrou a prostredím. Problémom nie je teda bežné využitie jazyka v praxi, ale práve naopak pochopenie rôznych jazykových štruktúr. Na základe týchto štruktúr dochádza k odbúraniu strachu z komunikácie, k utvrdeniu si správnosti bežných fráz, a samozrejme aj k rozšíreniu slovnej zásoby.

Ciele kurzu Obsah kurzu:

Čítajte další kurz
Čítajte predchádzajúci kurz

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com