[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Špeciálne kurzy podľa potrieb klienta

Tieto kurzy sa delia na dva typy:
Osobne si definujete Vaše ciele a podieľate sa na zostavovaní tém kurzu. Prispôsobíme sa Vašim potrebám a záujmom.

Čítajte ďaľší kurz
Čítajte predchádzajúci kurz

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com