[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Tréning trénerov

Keďže často spolupracujeme s personálnymi a vzdelávacími oddeleniami, komunikujeme s ľudmi z podobných sfér, teda hlavne zo sfér vzdelávania a tréningu. Keď už s nami majú dlhšie skúsenosti, oboznámia sa aj s naším systémom vzdelávania, a hlavne vzdelávania a trénovania našich učiteľov. Princíp, ktorý učíme našich učiteľov je rovnaký, aký by mal byť u všetkých učiteľov a trénerov. Po mnohých žiadostiach od klientov sme vypracovali intenzívny tréning pre trénerov. Súčasťou toho tréningu sú okrem iného:

Tento kurz je tiež vedený týmito pravidlami.Čítajte predchádzajúci kurz


Čítajte nasledujúci kurz

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com