[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Intenzívny kurz právnickej angličtiny

Pracujete v oblasti práva alebo právnych informácií?

Spoločnosť Inlanguage s.r.o. Vám ponúka 2 DŇOVÝ INTENZÍVNY KURZ PRÁVNICKEJ ANGLIČTINY dvoch stupňov -

Prečo právnická angličtina?

O potrebe znalosti anglického jazyka dnes už nikto nepochybuje. Krok vpred však znamená špecializovať sa a využívať jazyk na odbornej úrovni v rámci konkrétnej profesie. V oblasti práva to zahŕňa priamu komunikáciu so zahraničným klientom, prácu s bilingválnym znením zmlúv či bezprostredný prístup ku komunitárnemu právu.

Naša ponuka

Naša spoločnosť ponúka jedinečnú možnosť osvojiť si, respektíve prehĺbiť znalosti právnickej angličtiny formou 2-dňového intenzívneho kurzu. Práve táto forma Vám umožní utvoriť si obraz o vlastných vedomostiach a môže sa stať dôležitým impulzom k pokračovaniu v tomto vzdelávaní. Na výber sú dva stupne kurzu; kurz pre začiatočníkov (prvý stupeň) - vyžaduje sa aspoň minimálna znalosť všeobecnej angličtiny a kurz pre pokročilých (druhý stupeň) - predpokladá zvládnutie základnej terminológie a hlbšiu orientáciu v problematike. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Ako kurz prebieha?

V skupine maximálne 8 účastníkov absolvujete praktické konverzačné, písomné a prezentačné aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby, správnu aplikáciu fráz, orientáciu v autentickom texte a jazykovo i vecne správny preklad. Budete tak mať možnosť skombinovať právnické myslenie a znalosti angličtiny a vystaviť sa tak autentickým situáciám, ktoré môžu nastať vo Vašej práci i mimo nej. Kurz prebieha pod vedením lektora - trénera a asistenta. Lektor-tréner je absolvent právnickej fakulty s praxou v oblasti práva i pedagogiky a vedenia intenzívnych i pravidelných kurzov právnickej angličtiny. Kurz sa uskutoční v atraktívnom prostredí zámku RVS Studené, Most pri Bratislave s možnosťou obeda i športovo-rekreačných aktivít. Bližšie o zariadeni nawww.rvsklub.sk

Podrobnosti o kurzoch spolu s prihláškou si môžete stiahnuť:
intenzívny kurz 1.doc
intenzívny kurz 2.doc

Našimi spokojnými klientmi na pravidelných i intenzívnych kurzoch právnickej angličtiny boli napríklad:

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU
Darina Szabo
Inlanguage s.r.o.


Čítajte predchádzajúci kurz

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com