[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Ponuka vnútrofiremných kurzov a kurzov na objednávku1) Ponúkame intenzívne jazykové kurzy v:

English

&

Deutsch

iné jazyky dohodou

  1. všeobecný intenzívny jazykový kurz
  2. intenzívny odborný jazykový kurz
  3. prezentačné zručnosti v cudzom jazyku
  4. intenzívny kurz právnickej angličtiny
  5. intenzívny kurz bankovníckej (hospodárska, retailová,...) angličtiny
  6. intenzívny kurz angličtiny pre personalistov
  7. intenzívny slovenský jazykový kurz pre zahraničných
  8. špeciálne kurzy podla potrieb klienta
  9. učenie zábavou nie len pre profesionálov, ktorí nemajú čas
  10. tréning trénerov

2) Ponúkame denné jazykové kurzy v:

English

&

Deutsch

Cenník na stiahnutie

iné jazyky dohodou

Tak milí budúci klienti, pevne veríme, že sa uvidíme na jednom z našich kurzov, ak už nie na všetkých.

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com