[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Mgr. Daniel Makovický
  • Štúduim: Právnická fakulta UK Bratislava
  • >
  • Špecializácia:anglický jazyk - právnicka angličtina, obchodná angličtina, preklady odborných textov,všeobecná angličtina
  • Motto:"Byť sám sebou, a nebyt sám."
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com