[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Daria Feherová
  • Vzdelanie: VŠMU, Doplnujúce pedagogické štúdium zamerané na pedagogiku umeleckého odboru divadelné umenie
  • Špecializácia:všeobecná anglictina, konverzácie, umenie, škola hrou
  • Motto:„All´s well that ends well"
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com