[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Darina Saleh - Szabo
  • Vzdelanie: FFUK anglictina - arabcina
  • Špecializácia:koordinátor kurzov pedagogicko - psychologické poradenstvo tréner trénerov odborná anglictina organizovanie a vedenie tréningov
  • Motto:„Všetko má svoj zmysel."
    „Cesta do problémov je casto dláždená dobrými úmyslami."
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com