[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Klára Prešnajderová
  • Štúduim: 4. rocník na Filozofickej fakulte UK
  • >
  • Špecializácia:Nemecký jazyk – Holandský jazyk,
    prekladatelstvo/tlmocníctvo
  • Motto:„Po nemecky bez tažkostí písat, cítat, rozprávat. Po hodine od radosti, gramatiku ovládat. Všetci ludia majú právo, lekári aj bankári. Po nemecky formou hravou, naucit sa u Kláry. "
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com