[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Miša Ujházyová
  • Štúduim: FFUK - anglictina / filozofia, Obchodná akadémia
  • >
  • Špecializácia:Obchodná anglictina, Anglictina v oblasti humanitných vied.
  • Motto:„Clovek má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit prinajmenšom také úsilie, ako vynakladá na to, aby si ho skomplikoval."
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com