[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefón: +421 903 782784 /+421 905 782788]

Rado Figura
  • Vzdelanie: Ekonomická univerzita
  • >
  • Špecializácia:odborná ekonomická nemcina, financie, bankovníctvo
  • Motto:„Napreduj pomaly, ale iste."
další lektor

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com