[ Email: darina.szabo@inlanguage.sk ] [Telefon: +421 903 782784 /+421 905 782788]

O nás

Nie sme len profesionálnymi učiteľmi jazyka s dlhoročnými skúsenosťami, ale aj študentmi iných jazykov, teda klientami iných učitelov.

Na jednej strane rozumieme problematike porovnania jazykov, kedy človek namiesto toho, aby hovoril a myslel v tom cudzom jazyku, prekladá v hlave. Prepína z jednoho jazyka na druhý, myslí vo svojom vlastnom jazyku a hovorí v inom.

Rozumieme aj problematike preplnenia mozgu. My dospelí nemáme už takú veľkú kapacitu na doplnenie nových informácií, trvá nám to dlhšie naučiť sa nové veci. Nemáme ani schopnosť sústrediť sa na výučbu, lebo už myslíme na prácu, na povinnosti, na rodinu, na oddych.

Rozumieme aj psychológii osobnosti. Na hodinách potrebujeme dynamiku, zábavu a neučíme sa radi naspamäť. Potrebujeme chápať veci cez asociácie. Niektorí sme vizuálne typy a často potrebujeme veci vidieť alebo zažiť, aby sme ich pochopili. Toto potrebuje o nás vediet učiteľ, aby vedel pripraviť hodinu.

Milujeme svoju prácu, je to naše hobby. Chceme sa stále zdokonaľovať. Sme ideálnymi učiteľmi.

Designed by: Adam Saleh -- adamthecamper at gmail dot com